מתנות לחיילים לרגעי הגיוס או השחרור עם שם או הקדשה ייחודית.